top of page
7xymsIUQ.png
Lifting  Individual  Frequency  Energy
LIFE Therapy® tar sikte på å skape en syntese som aktiverer kroppen, psyken og sjelens evne til selvhelbredelse

En syntese er når vi setter sammen flere enkeltstående deler for å skape noe nytt og helhetlig. I denne behandlingsformen benyttes kranio-sakralterapi for å behandle nervesystemet, vi omprogrammerer hjernen og endrer fastsatte trosmønstre. Vår syntese-behandling aktiverer den kraniosakrale strømmen i kroppen og den elektromagnetiske strømmen i energifeltet som omgir kroppen vår. Ved å aktivere og optimalisere disse strømningene, kan terapeuten hjelpe klienten til å starte en selvhelbredende prosess. Behandlingen inkluderer terapeutiske og manuelle metoder for å øke bevisstheten og endre destruktive mentale mønstre og låsninger i systemet.

 

La deg omhylles av en ro!

Behandlingen innebærer helbredelse av nervesystemet, økt fysisk tilstedeværelse, mer målrettet handling, økt bevissthet om mentale mønstre, høyere energinivå og utvidet livskvalitet.

 

Hvorfor er LIFE Therapy® viktig?

 

Energifeltet som omgir kroppen din påvirker din fysiske og mentale helse. Vi mennesker er utstyrt med et følsomt nervesystem som stadig mottar, tolker og reagerer på mange forskjellige følelser og signaler. Signalene påvirker vår følelsesmessige, fysiske og mentale helse. For eksempel kan du få hodepine av å være i et miljø som du ikke oppfatter som harmonisk. Når flyten i kroppen og i energifeltet samarbeider, begynner en naturlig helingsprosess.

 

KROPP, SINN OG SJEL

LIFE Therapy® hjelper på flere nivåer

 

Mentalt - ved å begynne å endre destruktive bevisste eller ubevisste mønstre og begynne å styrke selvtilliten, respekten og hensynet til deg selv.

 

Emosjonelt og fysisk - ved å hjelpe nervesystemet til sårt tiltrengt avslapning og samtidig helbrede gamle traumer. Ofte er vi ikke klar over hvor anspente og stressede vi er. Akutt stress eller langvarig mikrostress får oss til å bli kognitive nummen. En av konsekvensene kan være at Atlas (C1 - den øverste nakke-virvelen) roterer fremover og klemmer på Vagus-nerven. På sikt får vi reaksjoner fra stress som kan føre til psykisk og fysisk sykdom.  

 

Energimessig - når flyten i kroppen øker, blir din energi tydeligere og du vil kunne føle deg mer tilstede i kroppen og oppleve et høyere aktivitetsnivå. Det vil være lettere å håndtere stressende situasjoner i hverdagen, og du vil kunne oppdage å finne nye strategier for å nå dine mål.

Les mer på www.Life-Therapy.com

 

chakras transparent LOGO-01.png

"Der det ikke er flyt finnes smerte, der det er flyt finnes ingen smerte"

LIFE Therapy® Chakra balansering

 

Chakraene - er energihjulene som er koblet til kroppen. Disse er en en energikilde, og påvirker kroppens funksjoner og sinnet vårt. Gjennom balanseringen ser vi på balansen mellom chakraene og gjenoppretter den magnetiske og elektriske impulsen.

bottom of page