top of page

Biodanza

DANS LIVET

Dette er en invitasjon til å prøve Biodanza. For å vite hva det er så må du gi det en sjanse. Liker du musikk, dans og ønsker å møte andre mennesker, så er Biodanza perfekt!

Til timeplan >
DSC_3286Anita 3.jpg
Biodanza - livets dans med Anita Suruchi

Jeg har danset Biodanza siden 2011 og i 2014 var jeg ferdig sertifisert Biodanzalærer. Jeg har instruert ukentlige grupper på Hønefoss, på Gran på Hadeland, på Statens Kartverk som et velvære og aktivitetsprosjekt gjennom 2 sesonger og tilbyr i dag ukentlige Biodanzaklasser i Rørvik- helt nord i Trøndelag, samt workshoper. 

Biodanza er en prosess og fungerer best om en er med på ukentlige klasser og helger, slik at en har fullt utbytte av den progressive utviklingen. Vi "skynder oss langsomt" og alle går veien i sitt eget tempo.

 

Biodanza er grunnlagt av chileneren Rolando Toro Araneda 1924-2010, han var klinisk psykiater og antropolog og grunnla Biodanza på '60-tallet.

I 2006 kom Biodanza til Norge og i 2011 startet Norsk Biodanza Skole opp sin 3-årige undervisning.  

Hva er Biodanza?

Musikk og Biodanza

Vi bruker kun musikk som hjelper oss til å kjenne livet pulsere gjennom oss, der vi trigger følelser og blir berørt. Gjennom ulike rytmer, harmonier, heftige og euforiske toner og mer melodiske myke sanger så stimulerer vi nervesystemet. Hver sang blir nøye utvalgt og utprøvd av International Biocentric Foundation (IBF) så vi vet hvilken musikk som passer best til de utvalgte øvelsene vi danser.

La dansen og bevegelsene integreres

I Biodanza er det aldri snakk om koreografi, eller hva som er riktig og galt av bevegelser. Vi lar musikken bevege oss. Dans er bevegelse fylt av mening. Progresjon er viktig og det er viktig at bevegelsene får tid til å læres og integreres i takt med ditt tempo.

Vivencia

En Biodanzaklasse kalles en vivencia- og er en øvelse i å være her og nå, en intens følelse av øyeblikket, som når vi opplever en vakker soloppgang, eller når du holdt barnet ditt i armene for aller første gang. Gjennom å erfare livet gjennom musikk og bevegelse integreres opplevelsen av deg selv og din tilstedeværelse i livet. Når vi er fullt tilstede føler vi oss mer i live og i kontakt med den vi virkelig er- vår egen identitet. Når vi aktiviserer vårt genetiske potensiale, det vil si alt jeg har inni meg og som jeg ikke uttrykker, så integrerer vi dette og kan uttrykke vår identitet.

Gruppen i Biodanza

Ved å uttrykke oss selv i en gruppe utvikler vi relasjoner, solidaritet, empati, respekt og føler en samhørighet og gjensidig avhengighet. Gjennom våre ukentlige klasser samles vi med et formål om å utvikle oss og vokse som menneske. Vi danser, speiler hverandre og gir hverandre næring og bli trygge på oss selv og gruppen. Det er i møtet med andre at vi opplever hvem vi er.

De fem potensialene

Biodanza har et helhetlig fokus på livet, der hovedmålene er å styrke og integrere din evne til å kjenne glede, lidenskap og tilfredshet, samt utvikle din evne til medfølelse med andre mennesker og naturen som danner livsgrunnlaget vårt.

Rolando Toro undersøkte og sammenfattet hva vi som menneske trenger for å leve et godt liv, og sammenfattet disse til fem hovedtema som vi har fokus på i Biodanza.

 

Vitalitet - Vi drømmer om å leve et sunt liv og ha god helse. Vi har vel alle et ønske om å ha styrke og energi til gjøre det vi ønsker å gjøre i livet. Her ligger potensialet for balanse, motivasjon og likevekt, kroppens biologiske harmoni og vår regulering av aktivitet og hvile. Vitalitet er fundamentet og den energien som bærer de andre potensialene og er den biologiske forutsetning for helse.

 

Seksualitet - Vi drømmer om å kunne nyte livet.  Seksualitet er vår evne til å nyte livet med alle våre sanser, vår evne til å oppleve glede og nytelse, ild , lidenskap, sensualitet og trygghet i egen kropp. Menneskelig seksualitet er forbundet med glede, vår evne til å føle oss levende og åpne opp for nytelse gjennom alle våre sanser, gjenoppdage hva som kjennes godt i livet, våge å gi slipp, kjenne på sensualitet og utvikle evnen til kontakt med andre. Seksualitet drivkraften i livet, den som hjelper oss å gå videre og skape nytt liv. Ikke bare på grunn av reproduksjon, men også fordi seksualitet er den kraften som gir oss glede, vitalitet og er grunnlaget i våre instinkter.

Kreatvitet - Vi drømmer om å kunne uttrykke oss og bli sett og hørt som den vi er. Gjennom kreativiteten utforsker vi kroppen vår som et instrument som uttrykker seg selv gjennom å skape, male, skrive poesi, synge og danse. Kreativitet trengs for å kunne skape vårt eget liv og evne til å uttrykke oss. Vi trenger kreativitet for å finne veien i livet. Hva vi vil og kan gjøre, og hvordan vi gjør det. Kreativitet handler om å finne nye muligheter, skape nye løsninger, oppdage nye måter å gjøre ting på.

Å la den naturlige og spontane vitaliteten finne en naturlig flyt av uttrykk. Hvis du har et problem, trenger du kreativitet for å finne en måte å løse problemet på. Kreativitet i Biodanza er å la kreativiteten fritt få komme til  uttrykk på en positiv måte.

 

Hengivenhet - Vi drømmer om å være elsket og elske andre. Dette er vårt instinkt for respekt, ømhet, kjærlighet, brorskap og solidaritet med oss selv, andre mennesker og alt liv. Gjennom Biodanza styrker vi vår kapasitet til å kunne knytte bånd til livet. Når vår identitet styrkes, slipper vi oss selv litt etter litt, og noe dypere slippes ut.

Vår tillit til verden øker når vår selvtillit er styrket, likeså vår evne til å skape kontakt med andre mennesker gjennom kjærlighet, vennskap, nestekjærlighet og empati. 

 

Transcendens - Vi drømmer om å finne en dypere eller større mening med livet, erfare at vi er en del av noe større. Erfare samhørighet med naturen, sosial bevissthet. harmoni, øke bevisstheten av å være tilstede i livet. Transcendens er menneskets naturlige evne til å forbindes med alle levende vesener - andre mennesker, dyr, planter og mineraler - hele kosmos. Transcend betyr å overskride en grense, for å gå fra en tilstand til en annen. Det handler om et skifte i bevissthet, vår evne til å strekke oss lengre enn vårt eget ego, og kunne se på livet i en større sammenheng.

Rolando Toro oppdaget at vi gjennom dans som beveger oss følelsesmessig også kunne stimulere potensialer som instinkter og genetiske egenskaper som vi ikke hadde uttrykt før. Ulike miljøfaktorer avgjør om potensialene våre blir stimulert og kan uttrykkes, eller om de blir hemmet.

 

Disse potensialene har utviklet seg på forskjellig måte gjennom livet til hver og en av oss, og gjennom en Biodanza-klasse får du muligheten til å utvikle og kjenne på og erfare disse innenfor trygge rammer og optimale forhold.

Det biosentriske prinsippet

Det biosentriske prinsipp baserer seg på at liv er opprinnelsen til universet, og at universet består fordi det finnes liv.

Dette betyr å sette livet i sentrum, med respekt for alt liv og den intelligens som finnes i hver minste celle. Ikke bare det menneskelige behovet, men alt behov og liv er hellig, og det å støtte alle levende vesener og deres utvikling er noe av det viktigste vi gjør. Biosentrisk visjon handler om at vi har tilgang til kilder som ikke bare tilhører menneskeheten, men til livet selv. Hver øvelse og metodikk i Biodanza er orientert i tråd med den dype og nærende tilnærmingen til livet.

bottom of page