top of page
fullsizeoutput_4f74.jpeg

AuraTransformasjon™

Hva er AuraTransformasjon™ ?

AuraTransformasjon™ er en permanent og gjennomgripende utvidelse av din personlige bevissthet som gir deg større utstråling, handlekraft og intuisjon.

 

En AuraTransformasjon™ løser ikke problemene for deg, men gir deg større kraft til å gjøre noe med tingene.

Det er en engangs energibehandling som øker frekvensen både i kroppen og  vårt energisystem, slik at det bedre matcher dagens barn og unge. De har denne energien/ frekvensen med seg fra fødselen

AuraTransformasjon™ løser opp den gamle energikroppen (sjelsenergi-aurastrukturen) og gamle

energitraumer, oppgraderer energien og tilslutt skapes en ny høyfrekvent, sterkt magnetisk og beskyttende aura.

 

AuraTransformasjon™ gjør det enklere å holde på din egen personlige energi (hos deg selv) - både i vanlige hverdagssituasjoner, og under påkjenninger, stress og i utfordrende situasjoner.

Hvem passer en AuraTransformasjon™ for ?

» Føler deg dratt mot AuraTransformasjon™

» Synes det er vanskelig å holde på din personlige energi 

» Blir lett trøtt og sliten, eller er utbrent

» Har "prøvd alt", men føler likevel ikke at du beveger deg fremover i livet

» Ønsker en bedre forbindelse med Indigo- og Krystallbarn

» Er klar til å gi slipp på fortiden, og dens påvirkning på deg

» Villig til å ta neste steg slik at du kan leve din sannhet, fra innsiden og ut

» Føler deg klar til å ta fullt ansvar for ditt liv, og din utvikling

AuraTransformasjon™

bottom of page